Chuyển tới nội dung

RFI Tiếng Việt : Phát thanh ngày 13/03/2022Chương trình RFI Tiếng Việt phát sóng hàng ngày từ 14 giờ đến 15 giờ, giờ Paris (GMT+2). Để theo dõi thông tin, thời sự liên tục, …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.